Előzmények & Ismertető

Aang legendája

1. könyv - Víz:A világot, amelyet három nép ural (a víz, a föld és a tűz népei) háború osztja meg. A Tűz Népe teljes uralomra tör, a Levegő népét pedig kiírtották.
Ám felbukkan a remény: két, a deli víztörzsből származó testvér, Sokka és Katara egy fiút találnak egy jéghegybe fagyva. Kiderül, hogy ő az avatar, a négy elem elveszettnek hitt mestere, aki talán megállíthatja a vérontást. Aang azonban cask tizenkét éves, komolytalan, és legszívesebben lemondana a szerepéről, mégsincs választása… társaival a víz deli törzse felé veszi az irányt, hogy megtanulja a víz idomítását. Nyomában van egy fiatal herceg, Zuko, akit apja megégetett és kitasztított, azzal a kikötéssel, csak akkor térhet haza, ha elviszi az avatart. Az idő ráadásul mindkét oldalnak sürget… Aang hamarosan tudomást szerez egy üstökösről, ami a tűzidomárok erejét sokszorosára növelné, és nyár végén érkezik, így mások több évig tartó képzésével ellentétben neki hónapok alatt kell elsajátítania további három elemet. Az Északi Víztörzs ellen eközben hatalmas sereg készülődik, hogy megtörjék a nép utolsó ellenállását is, Zhao tengernagy vezetésével a Tűz Népe megkíséreli megölni a hold szellemét, Tui-t. La, az óceán szelleme egyesül Aanggal, aki így elsöpri a támadást. Yue, a törzs hercegnője, aki születésekor a Hold szellemétől kapta életerejét önfeláldozásával megmenti a népét.
2. Könyv - Föld

A győzelem után Aang társaival együtt a Föld Királyságába utazik, hogy régi barátját, az időközben nagyhatalmú földidomárrá, és városának királyává választott Bumit kérje meg, tanítsa. Omashut azonban lerohanták, és a három fiatalnak menekülnie kell. Egy mocsárban Aang látomást kap egy vak kislányról, akivel hamarosan találkozik is… Toph rendkívüli tehetségű földidomár, fiatal kora ellenére bármelyik mesterrel kész lenne szembeszállni, és megszökik gazdag szüleitől, hogy taníthassa az avatart. Zuko eközben összetűzésbe keveredik húgával, a tehetséges, intelligens, ám hataloméhes Azulával, aki azonnal vadászni kezd rá, így a fiú nagybátyjával együtt a Föld Királyságában kényszerül elbújdosni. Mindkét csapat útja Ba Sing Se-be, a fővárosba vezet, ahol azt remélik, segítséget kapnak, ám a falakkal körülvett városban a királyt bábként rángatják, tanácsadója, Long Feng tart a kezében mindent. Mikor pedig sikerül felnyitni a szemét, új akadályokkal kell szembenézni… Azula és két segítője, Mai és Ty Lee kémekként beszivárogtak a városba, és foglyul ejtették mind Katarát, mind Zukot. Ahogy Aang a kiszabadításukra siet, Zuko elárulja, és a fiú súlyos sebet kap… Zuko nagybátyja, Iroh segítségével menekülnek el az elesett városból.
3. könyv - Tűz:

Aang csapata a Tűz Népének területén rejtőzik el, míg a napfogyatkozást várja, amelyről még a Ba Sing Se-be vezető úton, Wan Shi Tong könyvtárában szereztek tudomást. Ekkor a tűzidomárok védtelenek, hiszen képtelenek az idomításra. Zuko, aki lassan belátja, mekkora hibát követett el árulásával meglátogatja nagybátyját a börtönben, és lassan elszánja magát… elhagyja a népét, és az avatarhoz csatlakozik.
A támadásra a napfogyatkozáskor azonban felkészültek, így a kis csapat ismét menekülni kényszerül. Zuko követi őket, és a Nyugati Levegőtemplomban felajánlja a segítségét, mint Aang tűzidomár mestere. Közösen keresik fel az utolsó sárkányokat, akik az elveszettnek hit Napharcos civilizáció védelme alatt életben maradtak, és közösen folytatják a bujdosást az üstökös érkezéséig. A végső ütközetben ugyanúgy részt vesznek idős mestereik, családjuk, mint ők maguk, Zuko testvérével vívott párbajában pedig eldől, a fiú lesz a Tűz Népének következő vezetője. Aanggal közösen elhatározzák, hogy a világot a béke és egység korába vezetik.

Korra legendája

1. könyv - LevegőHetven évvel Aang győzelme után egy fiatal lány, Korra az új avatar, akinek lobbanékony természetes miatt hihetetlen tehetsége ellenére is nehezére esik elsajátítani a negyedik elemet, a levegőt. A Négy Nép mellett megalakult az ötödik, az Egyesült Nemzetek Köztársasága, amelynek központja Köztársaság Város. Korra ide érkezik, hogy tanuljon előde fiától, a légidomár mester Tenzintől, ám hamar tapasztalnia kell, hogy nincs minden rendben. Az idomárok képességeinek elvételére képes Amon vezetésévek az önmagukat egyenlőségieknek nevező szervezet próbálja uralma alá hajtani a várost. Miközben Korra új barátokat szerez, mellé szegődik Mako a tűzidomár, és öccse, Bolin egy földidomár, akikkel hamarosan a pro-idomár arena sportolóiként válnak ismertté, és Asami, egy hires feltaláló talpraesett lánya. Miközben a város ellen újabb és újabb támadások készülnek a kis csapat is beleveti magát a küzdelembe. Asami apja áruló lesz, Tenzin családját elrabolják, Korra pedig összetűzésbe kerül egy Tarrlok nevű politikussal, akiről hamar kiderül, hogy Amon öccse, Aang egyik nagy ellenfelének, Yakone-nak fia. A végső összecsapásban Korra elveszti ugyan idomárképességeit három elemhez, a levegőt megtanulja, így szembeszállhat Amonnal, aki veresége után öccsével együtt öngyilkos lesz. Korra kapcsolatba lép Aang szellemével, és visszanyeri képességeit.

2. könyv - SzellemekAmon legyőzése után Korra a Déli Sarkra utazik, hogy a családjával ünnepelje meg a törzs egyik nagy ünnepét, de összetűzésbe kerül az apjával, és a mesterével is. Új szellemi vezetőt választ… Unalaq, az Északi Törzs törzsfőnöke könnyedén manipulálja a saját céljai felé, ám mikor a családját veszélyezteti Korra szembefordult vele, és a városba utazik segítséget kérni az Északi megszállók ellen. A legnagyobb problémát azonban nem a polgárháború jelenti, hanem a két póluson elhelyezkedő átjárók a szellemvilágba. Korra az egyik megnyitásával közelebb juttatta a tízezer évvel korábban Wan avatar által bebörtönzött sötétség szellemét, Vaatut a szabaduláshoz. Miután kapcsolatba lépett elődjével Korra Tenzin lányának, Jinorának vezetésével tér vissza a szellemvilágba, hogy bezárja a portált, ám csak ront a helyzeten. A Harmonikus Együttálláskor, ami a tízezer évente vívott nagy küzdelem fény és sötétség között Korra megküzd Unalaq-kal, és elszakad a fény szellemétől, Raavától, aki addig benne élt, az avatarrá téve őt. Végül saját szellemének erejével győzedelmeskedik, és újraindítja a reinkarnációs ciklust, új kort hozva a világ számára, amelyben többé nem szakadnak el a szellemvilágtól.

3. könyv - Változás:Korrának szembe kell szállnia a közvélemény támadásaival, és harcának kellemetlen utóhatásaival… Raiko elnök száműzi Köztársaság városból, így Korra barátaival indul az együttállás után rejtélyes módon légidomár képességeket kapottak keresésére, hogy újjáélessze a levegő népét. Toph lánya, az őt már számtalanszor segítő Lin Beifong is csatlakozik hozzá, mikor kiderül, hogy egy anarchista csoport, a frissen légidomárrá vált Zaheer által vezetett Vörös Lótusz vette üldözőbe. Útjuk során elvetődnek Zaofuba, amit Toph kisebbik lánya, Suyin és annak családja kormányoz, teli rendkívüli képességű fémidomárokkal. Korra újabb ellenségekre tesz szert a Föld Királynőjének, és annak csatlósainak személyében, azonban a legnagyobb fenyegetést jelentő Zaheer elől sem menekülhet sokáig… mikor a férfi túszul ejti az új levegőidomárokat a lány önként feladja magát. Végső csatájában elő akarják idézni nála az avatarállapotot, amelyben tökéletes összhangba kerül Raavával, hogy ott öljék meg, megszakítva a reinkarnációs ciklust, így higannyal mérgezik. Korra ereje azonban a vártnál nagyobb, így a légidomárok segítségével győz és megmenekül… viszont tolószékbe kerül, nem hogy idomításra és a világ szolgálatára, de járni sem képes.


4. könyv - Egyensúly:Három év elteltével Köztársaság város megbékélt a szellemekkel. Korra barátai felnőttek, és munkába álltak, egyedül Korra nem tudott előre haladni… képes bár járni és idomítani, de még mindig kísérti a Zaheer elleni harc emléke, az avatarállapotba pedig képtelen belépni. Egy szellem vezetésével a mocsárba vetődik, ahol az idős Toph Beifong talál rá. Mikor Kuvira, Suyin egykori tanítványa a Föld Királysága ellen vonul, hogy azt a Föld Birodalmaként egyesítse, és lerohanja vele a Köztársaságot, Tenzin gyermekeit küldi Korra felkutatására. A lány visszatér, és bár első összecsapásai sikertelenül zárulnak, egy Zaheernál tett látogatás során leküzdi félelmeit, és hatalmas erőre tesz szert. A végső csatában Kuvira egy szellemek energiáit használó fegyverrel fordul ellene, ami felett el is veszti az irányítást, ám Korra a tiszta energiát idomítva saját életének kockáztatásával menti meg a nőt. Tette új portált nyit a város közepén. Kuvira önként feladja magát, elismerve ellenfele nagyobb erejét, és bocsánatot kérve korábbi mentorától. A föld királyságának a királynő halálát követően kijelölt, komolytalan örököse meghozza a döntést, hogy a monarchiából köztársaságot csinál, a világ pedig újabb változások elé néz.

Chatfal

Üdvözöllek a chatfalon. Kellemes beszélgetést kívánok!
Nincsenek üzenetek.